Kolnes IL

Årshjul

Årshjul

Årshjulet organiserer de faste, klubbstyrte arrangementene og dugnadene i idrettslaget, og hvilke lag som er ansvarlig for dugnad på hvert av arrangementene. Alle organiserte lag er satt opp på minst ett arrangement i løpet av sesongen (hvis ikke annet er avtalt).

 

ARRANGEMENTSRUTINER:

  • Årshjulet distribueres til alle lag i idrettslaget etter at det er vedtatt av hovedstyret ved starten av året.

  • Alle lag skal ved oppstart av sesong fylle følgende fire roller innad i laget: trener, lagleder, dugnadskoordinator og sosialansvarlig.

  • Navn og kontaktinfo til dugnadskoordinator meldes inn til daglig leder sammen med rolleoversikt for laget.

  • Dugnadskoordinator er kontaktpersonen i forbindelse med dugnad som laget er satt opp på. Hvert lag skal ha en dugnadskoordinator som er med på forberedende møter sammen med daglig leder og dugnadsavnsvarlige på de andre lagene. Den som står som ansvarlig i årshjulet, kaller inn til første planleggingsmøte.

  • Dugnadslagene (dugnadskoordinatorene) velger arrangementsansvarlig, fordeler ansvar mellom seg, setter opp vaktlister, og står for innkjøp, markedsføring og arrangementsledelse, i dialog med daglig leder og gruppestyret.

  • I etterkant av arrangementet, skal det holdes et evalueringsmøte med dugnadsansvarlige fra lagene og daglig leder. Arr.ansvarlig kaller inn.

 

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift