Kolnes IL

Økonomi - Rutiner

Økonomi - Rutiner
  • Skjema for egenandeler og refusjon ligger som vedlegg til høyre på siden

 

RUTINER ifm LAGENES ØKONOMI

  • Egenandeler

Egenandeler for påmeldinger, reiser osv kan betales inn til en mellomkonto som disponeres privat av lagleder. Her må det lages en oversikt over hvem som har betalt inn og dette settes/overføres til KIL's driftskonto som et samlet beløp. Her må det være referanse: Lag/egenandel cup xx

Bilaget med innbetaling sendes sammen med oversikten til daglig leder på e-post.

 

  • Utgifter ifm deltakelse cup, reiser osv.

I utgangspunktet skal alle utgifter sendes direkte til KIL. Faktura skal merkes med Lag/beskrivelse

Unntaksvis, da for beløp under kr.1000,-, kan betales av lagleder eller annen person tilknyttet laget og søkes refundert av KIL ved å legge ved original kvittering. Det kan også godkjennes signert bilag fra annet idrettslag o.l. Det må benyttes KIL's refusjonsskjema som kan fås av daglig leder. Denne vil da bli behandlet som en hvilken som helst faktura idrettslaget mottar.

 

  • Påmeldingsrutiner ved store arrangement i regi av Kolnes IL

Ved påmelding til større arrangement der både interne og eksterne deltakere melder seg på skal Kolnes ILs arrangementskonto 3240.05.62791 oppgis som betalingskonto. Her må invitasjonen/påmeldingsinfoen inneholde klar instruks om at det skal oppgis referanse på innbetalingen, navn på deltaker og arrangementsnavn.

 

  • Generell info

Tidligere har det vært brukt bankkonti for å holde oversikt på lagøkonomien, men nå har Idrettsforbundet krevd at dette skal avskaffes. Vi har derfor sagt opp alle lagkontoer og startet med avdelinger og prosjekt i regnskapet.

Alle inn- og utbetalinger som vedrører lag vil bli kodet av daglig leder og ført i regnskapet knyttet opp mot dette oppsettet. Det er derfor veldig viktig at alle bilag blir ført korrekt. Hvert utvalg (avdeling) har en økonomileder som skal holde oversikt på tallene. Samme person kontrollerer og godkjenner alt før det går til regnskapsbyrået.

Lagledere kan kontakte avdelingens økonomileder for status eget lag.

 

 

Avdelingene        Ansvarlig

 

100 Drift                   Sveinung Øie

200 Fotball               Bente Baugstø

300 Innebandy          Silje Skarstein

400 Idrettsskolen       Hans Erik Langfjord

500 HU-laget             Marit Sandvik

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift