Kolnes IL

Forsikring - Medlemmer

Forsikring - Medlemmer

Forsikring

  • Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Barneidrettsforsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremie betales av NIF.

          NIF om Forsikring: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

  • Medlemmer fra 13 år og opp må være forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer.

    

    Fotball

  • Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring for å være dekket av NFFs forsikringsordning. Obligatorsik grunnforsikring (lagsforsikring) for ungdomsfotball (13-19 år) er gratis. Forsikring for senior og old boys/girls dekkes av idrettslaget. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. 


     Innebandy

  • Forsikring for spillere som har fylt 13 år dekkes av Norges Bandyforbunds lisensordning. For å delta i aktiviteter er det et krav at spillere har betalt og løst lisens. Spiller uten lisens er ikke forsikret. Lisensen dekkes av spiller. Idrettslaget har ansvaret for å påse at samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper har løst lisens.

          Norges Bandyforbund: http://www.bandyforbundet.no/lisens.asp

 

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift