Kolnes IL

Lisensforsikring

Lisensforsikring

 

Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Barneidrettsforsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremie betales av NIF.

NIF om Forsikring: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Medlemmer fra 13 år og opp må være forsikret gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer.

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring for å være dekket av NFFs forsikringsordning. Obligatorsik grunnforsikring (lagsforsikring) for ungdomsfotball (13-19 år) er gratis. Forsikring for senior og old boys/girls dekkes av idrettslaget. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. 

Lagleder må i god tid før sesongstart gi leder for gjeldende avdeling liste over alle spillere på laget. For spillere som allerede er registrert skal eventuelle endringer for person- og kontaktinfo meldes inn. Lagleder er ansvarlig for at ingen spiller obligatorisk kamp uten at lisens og kontigent er betalt. Eventuelle bøter pga. manglende lisens vil bli trukket fra lagets tildelte/øremerkede midler.

 

 

NFF`s lisensforsikring 2010

NFF STYRKER FOTBALLFORSIKRINGEN

Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en ny fotballforsikring, som
innebærer et vesentlig forbedret tilbud sammenlignet med den
gamle ordningen, både i forhold til nye fordeler i forsikringsordningen
og bedrede ytelser.

NFFs nye fotballforsikring gir medlemmene behandlingsgaranti,
dekning ved de vanligste belastningsskadene, samt dekning til
utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Med sistnevnte
ønsker NFF å sende et tydelig signal om at spiseforstyrrelser og
andre kognitive lidelser sidestilles med fysiske skader.

Skader er en del av all idrett, også fotball. Statistikk viser at idrettsskader
utgjør om lag 17 prosent av alle personskader som behandles
på norske sykehus. NFFs erfaringer viser at en spiller opplever to
skadeavbrekk i løpet av en normal sesong. Til tross for at flertallet
av disse skadene er mindre alvorlige og mindre langvarige, er
tallene klare - fotballskader er en utfordring vi må ta på alvor.

NFF har derfor vedtatt et ambisiøst mål for skadeforebygging. Antall
skader skal reduseres med 10 prosent, både i breddefotballen og
toppfotballen. Et viktig ledd for å nå denne målsettingen er
etableringen av Idrettens Helsesenter (IHS) og Idrettens Helsetelefon
(IHT). Gjennom IHS og IHT tilbyr NFF et toppkvalitets
idrettsmedisinsk tilbud til våre medlemmer.

Idrettens Helsetelefon vil være et sentralt element i NFFs nye
fotballforsikring, der klubber og spillere blant annet kan få råd og
hjelp om skadebehandling og skadeforebygging. Målet er at flest
mulig blir best mulig, og kan holde på med fotball lengst mulig.

Med ønske om en strålende sesong til alle i fotball-Norge!

For mer informasjon om forsikring, gå til http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

FORSIKRINGSGRUPPER I 2010

NFFs fotballforsikring består fra og med sesongen 2010 av tre forsikringsgrupper.

Forsikringen for 2010 gjelder fra 1. mars 2010 til 28. februar 2011.

I. Individuell forsikring

 • Gjelder spillere i Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien
 • Spillerne får tilsendt faktura fra NFF i løpet av mars måned 2010, og den enkelte spiller er selv ansvarlig for at forsikringen (fakturaen) blir betalt.
 • Alle spillere, som er registrert gjennom Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS), vil være forsikret fra og med 1. mars 2010, så fremt spilleren har betalt forsikringen (fakturaen) innen betalingsfristen.

II. Lagsforsikring seniorfotball

 • Gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag.
 • Klubben får tilsendt faktura i løpet av mars måned, med betalingsfrist 1. mai 2010.
 • Klubben er ansvarlig for at forsikringen (fakturaen) blir betalt og at spillerne er korrekt registrert i FIKS.
 • Alle spillere, som er korrekt registrert gjennom FIKS, vil være forsikret fra og med 1. mars 2010, så fremt klubben har betalt forsikringen innen betalingsfristen.

III. Lagsforsikring ungdomsfotball

 • Gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag.
 • Klubbene betaler ikke forsikringspremie for disse lagene i 2010.
 • Spillerne inngår i NFFs fotballforsikring i 2010 og er dekket med grunnforsikring.
 • Klubben er ansvarlig for at spillerne har gyldig forsikring ved at spillerne er korrekt registrert i FIKS.


Barnefotballen

Barnefotballen er, som tidligere, dekket gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av Norges Idrettsforbund.

For mer informasjon om barneidrettsforsikringen, gå til www.idrett.no ved å trykke her. 


Overgangen mellom 2009 og 2010
  

Spillere med gyldig forsikring for 2009, er forsikret fram til og med 28. februar 2010.

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift