Kolnes IL

Utleie og regler

Utleie og regler
Kolnes Idrettslag
 
www.kolnesil.no
 
 
KLUBBHUS INFORMASJON
Enkle huskeregler
 
 
Dette skal leses, gjennomgås, ved utdeling av nøkkel til klubbhuset.
 
 
1. Nøkler
Utdelt nøkler for lagledere/ trenere gir adgang til 1. etg., hoveddører, materialrom, garderober, kontorgang og felleskontor.
 
2. Ordensregler garderober (1 etg.)
ALLE som bruker garderobe skal koste opp sand og drit etter seg på gulv m.m. Det samme i garderobegang. Bruk garderobeinngang til og fra baner i forbindelse med trening og kamp. Unngå tråkk med fotballsko i øvrige areal i 1. etg.
 
Garderober SKAL alltid holdes låst under trening og kamp (for å sikre oss mot tyveri). Gjelder også gjestegarderobe. Garderober og inngangsdør(er) SKAL alltid låses etter endt trening og kamp – husk å slukke lys.
 
2. Bruk av klubblokalene (2. etg.)
Bruk av klubblokalene skal være avtalt med daglig leder slik at vi unngår kollisjoner (se også nedenfor med kursiv skrift). Ved bruk av lokalene skal det alltid være voksen person som har ansvar for opplåsing, tilsyn, rydding og låsing.
Les gjennom vedlagte ”Veiviser for IKT mat” vedr. rydding av kjøkken etc.Denne er vi pålagt av Mattilsynet å følge.
 
Storsalen og møterommet kan brukes til spillermøter og lignende, men bør forhånds bestilles via daglig leder.
 
HUSK å rydde etter deg.
 
Det er forbudt med fotballsko i 2. etg., disse tas av like innenfor inngang.
 
3. Alarm
Alarm er aktivert når døren er låst, så husk å deaktivere denne med en gang når du kommer inn. Dersom så ikke skjer, les på oppslag like ovenfor alarmen hva du skal gjøre.
 
Kolnes november 2010

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift