Kolnes IL

Medlemskap og kontingent

Medlemskap og kontingent

NYTT MEDLEM?

For å bli medlem i Kolnes IL: Møt opp på de treningene du ønsker å delta på og gi informasjon til den som er lagleder slik at han/hun kan få registrert deg på lagsiden sin. Du blir da automatisk medlem i klubben og registrert i vårt system. Dette medfører bl.a. at vi kan sende ut medlemskontingent automatisk. Lagleder trenger følgende informasjon:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Mobilnummer (så du kan få sms fra lagsiden)
  • Epost (så du kan få email fra lagsiden)
  • Adresse

Når du blir registrert som medlem vil du få en epost med passord og brukernavn. Du kan da logge deg inn som bruker og få tilgang til lagsiden din. (Du kan også gå inn på lagiden uten å logge deg på men får da ikke tilgang til f.eks. intern spillerbørs m.m.).

NB! Du kan møte opp på trening 2-3 ganger for å prøve ut en aktivitet uten at det skal medføre krav om medlemskontingeng. Men for å drifte klubben er vi avhengige av å få inn medlemskontingenten. Om du skulle få et krav du er uenig med, ta kontakt med daglig leder eller Sportslig Utvalg.

 

Kontingent

Medlemskontingent 2018:

Idrettsskolen (3-5 år)                                                Kr 500,-

Barn 6-12 år                                                             Kr 1000,-

Ungdom 13-15 år                                                      Kr 1200,-

Innebandy herrelag                                                  Kr 1300,-

Fotball herrelag                                                         Kr 1750,-

Fotball damelag                                                        Kr 1200,-

Old boys (seriespill) *                                                Kr 1200,-

HU-lag                                                                      Kr 1000,-

Trimgrupper                                                              Kr 750,-

Støttemedlemmer  og trenere                                  Kr 300,-

 

*Dersom oldboys ikke deltar i seriespill blir gruppen ansett som en trimgruppe.

 

Kontingenten betales ved utsendt faktura. Det sendes ut giro til alle medlemmer hvert år. Om du har vært på treninger og blitt registrert på en lagside blir det automatisk generert en giro til deg. Gi beskjed om du føler du ikke bør betale.

Kontingenten er viktigste inntekt for klubben
I et idrettslag er det et mangfold av oppgaver som må ivaretas uavhengig av størrelse. Kolnes IL, pr. i dag et lite idrettslag, og er helt avhengig av all støtte, både i aktivitetene og økonomisk, for å kunne tilrettelegge og utvikle et sosialt og sportslig tilbud. Idrettslaget er summen av innsatsen til deg og alle andre som bidrar på frivillig basis med sine ressurser på fritiden. Jo flere vi er, jo mer kan vi få til.
 
Kolnes IL ønsker å være en brobygger mellom mennesker i lokalmiljøet, og bidra til et sosialt og sunt samfunn med aktive og glade barn, ungdom og voksne. Med god oppslutning fra alle dere som bor på Kolnes, kan vi få til mye sammen. For å få til dette trenger vi som sagt medlemmer, ikke minst fordi vi får kommunale tilskudd på bakgrunn av hvor mange medlemmer vi er. Derfor håper vi å få med flest mulig personer i våre aktiviteter, og at flest mulig av de som ikke er aktive i dag er med og bidrar som støttemedlem for kr. 250,-.

Alle under 12 år som betaler kontingent er forsikret av Norges Idrettsforbunds barneforsikring gjennom Kolnes IL. Aktive over 12 år er forsikret gjennom lagforsikring, og event. lisens.
Aktive som ikke betaler kontingent, kan ikke benytte seg av våre tilbud!
 
Kolnes IL tilbyr følgende aktiviteter for gutter og jenter:
  • Fotballag
  • Idrettsskolen
  • Håndballag (Vi drivter Hu laget, og har desverre pr idag kun dette tilbudet innen håndball)
  • Innebandy
  • Trimgrupper (volleyball, innebandy, aerobic)
I tillegg har vi årlige arrangement som Kolnestrimmen, TINE Fotballskolen, Aktivitetsdagen,Haugesund Avis Gatecup og div. tilstelninger. Vi har også et stort anlegg å drifte og nytt klubbhus åpnet i 2010. Dette koster! Utgiftene og utfordringene er store. Uten engasjement og støtte fra våre medlemmer makter vi ikke å opprettholde aktiviteten – og kvaliteten på våre tilbud! Tusen takk for alle bidrag!

Med sportslig hilsen Kolnes IL

Kolnes IL takker generalsponsoren for god og viktig støtte gjennom mange år:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift